2 – 4 Ashva Sanchalanasana (A) Le cavalier2 – 4 Ashva Sanchalanasana (A) Le cavalier

2 –7 Utthita Lolasana Balancer le haut du corps2 –7 Utthita Lolasana Balancer le haut du corps

2 – 9 Meru Prishthasana Rotation du buste2 – 9 Meru Prishthasana Rotation du buste

2 – 16 Sumeru Asana La posture du Mont Everest2 – 16 Sumeru Asana La posture du Mont Everest

3 – 3 Viparitakarani Mudra Demi-pose sur les épaules3 – 3 Viparitakarani Mudra Demi-pose sur les épaules

4 – 14 Tadasana Le palmier4 – 14 Tadasana Le palmier

7 – 1 Khatu Pranam Salutation à Khatu7 – 1 Khatu Pranam Salutation à Khatu