2 – 4 Ashva Sanchalanasana (A) Horse Riding Exercise2 – 4 Ashva Sanchalanasana (A) Horse Riding Exercise

4 – 5 Santulanasana Balancing Pose4 – 5 Santulanasana Balancing Pose

8 – 7 Garbha Pindasana Embryo8 – 7 Garbha Pindasana Embryo